Apuvalinefoorumi -- Apuvälineiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttäjien, maksajien, tuottajien, tutkijoiden ja muuten aihepiiristä kiinnostuneiden rakentavaan vuoropuheluun tarkoitettu postituslista.

 

Tietoja listasta Apuvalinefoorumi

Apuvälinefoorumi on apuvälineiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttäjien, maksajien, tuottajien, tutkijoiden ja muuten aihepiiristä kiinnostuneiden rakentavaan vuoropuheluun tarkoitettu postituslista.
Tavoitteena on, että listalla käyty keskustelu olisi osaltaan kehittämässä kaikkien toimijoiden näkökulmasta entistä parempaa apuvälinejärjestelmää.
Päätarkoitus on keskustelu (ei ihmisistä, vaan asioista!), mutta mainostaminenkin on sallittua, kunhan siitä sovitaan etukäteen listan ylläpitäjän kanssa.
Apuvälinefoorumi-postituslistan säännöt
1. Apuvälinefoorumi-postituslistalle (myöh. näissä säännöissä postituslista) voivat liittyä apuvälineiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttäjät, maksajat, tuottajat, tutkijat ja kaikki asiasta myönteisesti kiinnostuneet.
2. Postituslista on tarkoitettu rakentavaan keskusteluun apuvälinetoiminnan kehittämiseksi.
3. Postituslistaa ei ole tarkoitettu yksityisten viestien vaihtoon.
4. Postituslista ei ole teknisen tai käyttäjätuen foorumi. Postituslistalla ei käsitellä yksittäisiä viranomaisen tai sisällöltään ja merkitykseltään vastaavia päätöksiä tekevän tahon ratkaisuja.
5. Kohdan 4 mukaisia asioita voidaan kuitenkin käsitellä silloin, kun voidaan olettaa, että asialla on laajempaa merkitystä, tai kun jäsentä halutaan neuvoa kertomalla, mihin hänen on otettava yhteyttä, ja kun asia tuodaan esiin ja sitä käsitellään muutoin näiden sääntöjen mukaan (ks. erityisesti kohdat 6 ja 7).
6. Jos jäsen tuo postituslistalle lähettämässään viestissä suoraan tai epäsuorasti esiin seikkoja, joiden perusteella paljastuu toisen henkilön henkilökohtaisia tietoja, kyseessä on aina vakava sääntörikkomus.
7. Jos jäsen katsoo oman asiansa esille tuomisen välttämättä edellyttävän omien henkilökohtaisten tietojensa jonkinasteista ilmaisemista, hän tekee sen tietoisena yleisistä henkilökohtaisten tietojen paljastamisen riskeistä ja erityisistä riskeistä, jotka liittyvät henkilökohtaisten tietojen julkaisemiseen Internetissä ja muussa sähköisessä viestinnässä. Jäsen paljastaa henkilökohtaisia tietojaan aina omalla vastuullaan.
8. Postituslistan jäseneksi liitytään kolmivaiheisella menettelyllä:

 • jäseneksi haluava täyttää jäljempänä tällä sivulla olevaan liittymislomakkeeseen vähintään sähköpostiosoitteensa
 • jäseneksi pyrkivä vahvistaa liittymishalunsa saamansa vahvistuspyyntösähköpostin ohjeiden mukaan
 • ylläpitäjä hyväksyy liittymisen, jolloin jäsenyys alkaa

9. Postituslistan jäsenet eivät anna muiden käyttää sähköpostiosoitettaan eivätkä salasanaansa postituslistan viestien lukemiseen tai viestien lähettämiseen postituslistalle.
10. Postituslistan viestit ovat luottamuksellisia.
11. Postituslistan jäsen on vastuussa rekisteröimästään osoitteesta postituslistalle lähetettyjen viestien sisällöstä.
12. Jokainen käyttää postituslistaa omalla vastuullaan eikä postituslistan ylläpitäjä tai tarjoaja vastaa listan viestien tai listan muun käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä aineellisista tai aineettomista vahingoista.
13. Postituslista on pääasiassa tarkoitettu keskustelulle, mutta jäsenet saavat mainostaa postituslistalla edustamiaan apuvälineitä ja niihin liittyviä palveluja osallistuessaan postituslistalla käytyyn keskusteluun aktiivisesti ja sovittuaan mainostamisesta etukäteen tapauskohtaisesti postituslistan ylläpitäjän kanssa.
14. Postituslistan ylläpitäjä voi muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta eikä ylläpitäjän tarvitse perustella muutosta. Postituslistan tarjoaa käyttöön ja sitä ylläpitää Burmanin Tietokone ja Koulutus Oy, joka myös omistaa näiden sääntöjen tekijänoikeudet.
15. Postituslistan ylläpitäjä ei tarkasta postituslistalle lähetettyjä viestejä ennakolta eikä sitoudu lukemaan kaikkia postituslistalle lähetettyjä viestejä.
16. Postituslistan ylläpitäjä voi ennalta ilmoittamatta poistaa minkä tahansa näiden sääntöjen vastaiseksi katsomansa viestin postituslistan arkistosta eikä ylläpitäjän tarvitse perustella päätöstään.
17. Jos postituslistan ylläpitäjää pyydetään poistamaan viesti, on pyynnössä yksikäsitteisesti määriteltävä, minkä viestin poistamista pyydetään. Pyyntö on aina perusteltava. Pyyntö ei sido ylläpitäjää eikä ylläpitäjällä ole velvollisuutta ilmoittaa pyytäjälle ratkaisustaan.
18. Jäsenet kiinnittävät postituslistaa käyttäessään erityistä huomiota mm. henkilötietojen luovuttamista, tieto- ja yksityisyyden suojaa, vaitiolovelvollisuutta, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia sekä herjausta ja kunnianloukkausta koskevaan lainsäädäntöön.
19. Jäsen hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä liittyessään tälle postituslistalle.
20. Jäsen vahvistaa jokaisen postituslistalle lähettämänsä viestin osalta erikseen kutakin viestiä lähettäessään lukeneensa nämä säännöt, sitoutuneensa noudattamaan niitä ja ymmärtävänsä, että hän vastaa lähettämänsä viestin sisällöstä (vahvistus lisätään kaikkiin jäsenten postituslistalle lähettämiin viesteihin automaattisesti).
21. Jos jäsen ei hyväksy näitä sääntöjä, hän eroaa postituslistalta.
22. Näiden sääntöjen rikkomisesta voi seurata rikkomuksen laadun mukaan postituslistan ylläpitäjän yksityinen tai julkinen huomautus, määräaikainen tai pysyvä postituslistalta erottaminen tai poliisi- ja/tai oikeustoimia.
23. Postituslistan ylläpitäjä ja/tai käyttöön tarjoaja voi lopettaa postituslistan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Postituslistan toiminta voi myös loppua milloin tahansa jostain muusta syystä. Postituslistan toiminnassa voi myös milloin tahansa esiintyä lyhyt- tai pitkäkestoisia häiriöitä tai se voi toimia virheellisesti.
24. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Nähdäksesi listalle aikaisemmin lähetetyt viestit, siirry Apuvalinefoorumi arkistoon. (Nykyinen arkisto on vain listan jäsenten saatavilla.)

Listan käyttäminen Apuvalinefoorumi
Postittaaksesi viestin kaikille listan jäsenille, lähetä viesti osoitteeseen apuvalinefoorumi@lists.burmanintk.fi.

Voit liittyä listalle tai muuttaa asetuksiasi allaolevassa kappaleessa.

Listalle Apuvalinefoorumi liittyminen

Liity listalle Apuvalinefoorumi täyttämällä oheinen lomake. Sinulle lähetetään sähköpostina vahvistuspyyntö, jotta voidaan estää muita tarpeettomasti sinun liittämisesi. Kun saat vahvistuksen, vastauksesi jää odottamaan listan pääkäyttäjän hyväksymistä. Sinulle ilmoitetaan pääkäyttäjän päätös sähköpostitse. Tämä on myös yksityinen lista, joka tarkoittaa, että listan jäsentiedot eivät ole tarjolla ei-jäsenille.

  Sähköpostiosoitteesi:  
  Nimesi (vapaaehtoinen):  
  Voit antaa tähän salasanan asetustesi ylläpitoa varten. Tämä salasanan suojaus järjestelmässä on heikko, mutta se estää muita käyttäjiä pääsemästä tahattomasti listalla oleviin tietoihisi käsiksi. Älä käytä tässä samaa salasanaa, jota käytät tärkeiden asioiden suojaamiseen sillä salasana lähetetään tarvittaessa sinulle suojaamattomana sähköpostiviestinä.

  Jos et täytä salasanakenttää niin järjestelmä generoi automaattisesti sinulle salasanan. Salasana lähetetään sinulle sähköpostilla, kun olet vahvistanut listalle liittymisesi. Voit aina pyytää järjestelmää lähettämään salasanasi sähköpostitse, jolloin voit muuttaa omia postituslista-asetuksiasi.
  Valitse salasana:  
  Valittu salasana uudestaan:  
  Millä kielellä haluat ohjeet ja lomakkeet?  
  Haluatko vastaanottaa listan viestit päivittäisenä kokoelmana yksittäisten viestien sijaan? Ei Kyllä
Apuvalinefoorumi Listalle liittyneet
(Liittyneiden lista on vain listan jäsenten saatavilla.)

Syötä osoite ja salasana siirtyäksesi listalle:

Osoite: Salasana:   

Irtisanoaksesi itsesi postituslistalta Apuvalinefoorumi, ottaaksesi salasanan muistuttaja, tai vaihtaaksesi liittymisasetuksiasi syötä liittymissähköpostiosoiteesi:

Jos jätät kentä tyhjäksi, sinulta kysytään sähköpostiosoitteesi


Apuvalinefoorumi lista apuvalinefoorumi-owner at lists.burmanintk.fi ylläpitäjänä
Apuvalinefoorumi ylläpito käyttöliittymä (vaatii valtuutuksen)
Yleiskuva kaikista lists.burmanintk.fi postituslistoista

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix